Teknikområde System av cyberfysiska system

När sakernas internet (IoT) innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system (CPS), som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem. Detta är fokus för teknikområde System för cyberfysiska system.

Forskningens inriktning

Det finns en växande enighet om att många viktiga framtida innovationer kommer att involvera komponenter som är nära kopplade rent beräkningsmässigt (eller "cyber") och fysiskt, ofta som ett nätverksystem eller distribuerat system. Cyberfysiska system (Cyber-Physical Systems, CPS) är ett begrepp som beskriver sådana system.

Inom teknikområdet utvecklar vi modellbaserade metoder som möjliggör innovationer inom CPS. Nya metoder utvecklas för specifikation, simulering och testning. Specifikation är processen för att skapa modellerna, som fungerar som centrala artefakt i modellbaserade metoder. Simulering gör det möjligt för ”animated models” eller ”running models” och ger ett grundläggande verktyg för att förstå dynamiken i en given modell. Vid Högskolan i Halmstad har fokus varit på rigorösa simuleringsmetoder som tar hänsyn till diskretiserings- och kvantiseringsfel och garanterar att de ger rätt resultat. Forskning kring testning fokuserar på att utveckla begrepp om överensstämmelse mellan mjukvaruproduktlinjer och hybridsystem, samt generering av testfall.

Forskningen om cyberfysiska system kan bland annat appliceras på robot- och fordonsteknik samt hälsovårds- och transportsystem.

Teknikområdesledare: Wojciech Mostowski

Nya metoder utvecklas för specifikation, simulering och testning av cyberfysiska system. Användningsområdena inkluderar robot- och fordonsteknik samt hälsovårds- och transportsystem.

Grafik över en storstad med uppkopplingar mellan människor, saker och byggnader. Foto/illustration.

Cyberfysiska system är till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Vad är cyberfysiska system?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system, som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Utbildning

Teknikområde System för cyberfysiska system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom datakommunikation, datavetenskap, datasystemteknik, parallella arkitekturer och realtidssystem. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

uppdaterad

2019-07-19

Kontakt

Dela