Digitalt lärande i skola och samhälle, DLSS

Digitaliseringen har inneburit och innebär stora förändringar både för samhället i stort och för utbildningssektorn mer specifikt. Forskargruppen DLSS, Digitalt lärande i skola och samhälle, intresserar sig för forskning om digitalisering, lärande och samhällsutveckling. Syftet med forskargruppen är att stödja ett informerat akademiskt samtal kring forskning om digitalisering och genom det utgöra en naturlig hemvist för planering och genomförande av forskningsprojekt.

Frågor om digitalisering skapar ofta en polariserad debatt vilket betonar vikten av en akademisk höjd i diskussionen för att inte fastna i snäva överväganden och positioneringar.

ung man och ung kvinna vid stor, liggande pekskärm

Forskningsgruppdeltagare

Pernilla Nilsson (forskningsgruppsledare)
Patrik Lilja (forskningsgruppskoordinator)
Cecilia Björkén-Nyberg
Esbjörn Ebbesson
Jonnie Eriksson
Eva Hansson
Linn Håman
Per Högström
Anna Isaksson
Annette Johnsson
Kalle Jonasson
Göran Karlsson
Monica Karlsson
Jeanette Källstrand
Anniqa Lagergren
Jesper Lund
Mattias Rundberg
Björn Sjödén
Jeanette Sjöberg
Jo Smedley
Roger Säljö

uppdaterad

2020-05-20

Kontakt

Dela

Kontakt