MaxRange – analys av politiska system och demokratisering

MaxRange är världens största datamängd över alla länders politiska system från år 1789–2013.

Månadsdata över politiska institutioner

MaxRange datamängder tillhandahåller information om politiska institutioner i alla världens länder från 1789 månatligen och från 1600 årligen.

MaxRange månadsdata över politiska institutioner är det överlägset största och mest övergripande dataset som finns och har ett antal fördelar framför andra tillgängliga data. MaxRange tillåter historiska studier av politiska institutioner på ett oöverträffat sätt.

Analysen av datamängden har hittills lett till tre slutsatser:

  • Demokrati växer inte fram ur nationer utan sprids mellan dem. Alla typer av icke-demokratier kan alltså till slut bli demokratier.
  • Muslimska länder är långsammare än andra att anamma demokrati, men det gäller bara under perioden efter kalla kriget.
  • För hela perioden 1789–2013 spelar välstånd en mycket större roll än religion för en demokratisering.

  Projektdeltagare:

  uppdaterad

  2020-04-01

  Kontakt

  Dela

  Kontakt