Digitalt lärande i skola och samhälle, DLSS

Digitaliseringen har inneburit och innebär stora förändringar både för samhället i stort och för utbildningssektorn mer specifikt. Forskargruppen DLSS, Digitalt lärande i skola och samhälle, intresserar sig för forskning om digitalisering, lärande och samhällsutveckling. Syftet med forskargruppen är att stödja ett informerat akademiskt samtal kring forskning om digitalisering och genom det utgöra en naturlig hemvist för planering och genomförande av forskningsprojekt.

ung man och ung kvinna vid stor, liggande pekskärm

Frågor om digitalisering skapar ofta en polariserad debatt vilket betonar vikten av en akademisk höjd i diskussionen för att inte fastna i snäva överväganden och positioneringar.

Forskning och metoder

DLSS är en tvärvetenskaplig forskargrupp med forskare från flera avdelningar, akademier och ämnesområden på Högskolan i Halmstad. Forskargruppen syftar därför till att utveckla och sprida såväl forskning som metoder för forskning kopplad till digitalisering, skola och samhälle, och därmed på ett initierat sätt navigera bland digitaliseringens olika diskurser och processer.

Forskargruppen DLSS är dessutom viktig för att säkerställa forskningsöverbyggnaden inom området för grundutbildningen. Högskolan i Halmstad som lärosäte befinner sig i en position där profilområdena Smarta städer och samhällen samt Hälsoinnovation vore otänkbara utan en tydlig koppling till digitalisering. Den nära relationen mellan innovation och digital teknologi plus nära samarbeten med företag och offentlig sektor i regionen är tydliga kännetecken för Högskolan.

Detta gäller även Akademin för lärande, humaniora och samhälle genom projekt som FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan) samt uppdragsutbildning via DLC, Digitalt laborativt centrum.

Forskningsgruppdeltagare

Pernilla Nilsson (forskningsgruppsledare)
Patrik Lilja (forskningsgruppskoordinator)

Cecilia Björkén-Nyberg
Esbjörn Ebbesson
Jonnie Eriksson
Eva Hansson
Linn Håman
Per Högström
Annette Johnsson
Kalle Jonasson
Göran Karlsson
Monica Karlsson
Jeanette Källstrand
Anniqa Lagergren
Jesper Lund
Mattias Rundberg
Björn Sjödén
Jeanette Sjöberg
Jo Smedley
Anna Isaksson
Roger Säljö

uppdaterad

2020-02-11

Kontakt

Dela

Kontakt