Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN)

Forskningsgruppen KEEN bedriver ekonomiskt orienterad forskning kring entreprenörskap och innovationer. Forskningen kopplar samman områden som organisation och ledarskap, redovisning, finansiering, marknadsföring, strategi och nationalekonomi, och en stor del av forskningsprojekten är aktörsnära och bedrivs i samverkan med regionala eller nationella samarbetspartners.

KEEN:s forskning fokuserar på entreprenöriella och affärsskapande initiativ i nya och etablerade företag, vilket inkluderar studieområden som identifiering och exploatering av nya affärsmöjligheter, organisering av FoU och ny teknik, produkt- och marknadsintroduktioner, entreprenöriella förändrings- och lärandeprocesser, samt innovationsledning och innovationsekonomi. Forskningsgruppen fokuserar även på forskning inom området Hälsoinnovation vilket är ett centralt område i högskolans profilering.

uppdaterad

2019-11-11

Kontakt

Dela