Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change – LNETN

Projektet Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change – LNETN (Legitimation of Newness - European Training Networks) adresserar det akuta behovet av nya perspektiv, teorier, tillvägagångssätt och metoder kring legitimisering av nyhet och innovation.

Fokus kommer att ligga på att tolka och förstå komplexa fenomen på ett sätt som kommer att förändra beslutsfattande och implementering av policyer och bidra till ekonomisk utveckling.

Svante Andersson, professor

Antagna doktorander

Jackson Wanjiku

Jackson Wanjiku undersöker hur nya små och medelstora företag legitimerar sig efter att ha gått in i en ny bransch. Forskningen fokuserar på managementkonsultbranschen i Kenya, vilken är förhållandevis ny. Nya institutioner eller satsningar har inte bara uppförsbacke när de försöker legitimera sig själva. De har också en krävande uppgift när det gäller att etablera sig i en bransch som samtidigt försöker få en övergripande legitimitet.

Jackson Wanjikulänk till annan webbplats

Deniz Dönmez

Deniz Dönmez forskar på temat Styles of Representation of Newness and Change in Creative Industries. Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av organisationstypologier och bästa praxis genom att kartlägga nya sätt att förklara hur organisationsformer och praxis uppkommer, legitimeras och påverkar organisationer, marknader och samhälle. Hon undersöker också hur nyhet och förändring beskrivs och kommuniceras ur legitimeringsperspektivet.

Deniz Dönmezlänk till annan webbplats

Manoella Antonieta Ramos da Silva

Manoella Antonieta Ramos da Silva undersöker hur institutionella sammanhang och policyer formar och formas av framväxten, legitimeringen och internationaliseringsprocesserna inom livsmedelsindustrin (såsom medicinsk teknik, läkemedel och bioteknik). Det inkluderar, men begränsas inte till, internationell produktlansering.

Forskningen kommer att bidra till att skapa kunskap inom området för hur nya institutioner och policyer formar och formas av innovationer och ny teknik, hur nya affärspolitiska relationer skapas, dyker upp och legitimeras i olika sammanhang och vilken effekt av dessa processer har på ekonomin och politiken.

Manoella Antonieta Ramos da Silvalänk till annan webbplats

uppdaterad

2020-11-26

Kontakt

Dela