Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change – LNETN

Projektet Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change – LNETN (Legitimation of Newness - European Training Networks) adresserar det akuta behovet av nya perspektiv, teorier, tillvägagångssätt och metoder kring legitimisering av nyhet och innovation.

Fokus kommer att ligga på att tolka och förstå komplexa fenomen på ett sätt som kommer att förändra beslutsfattande och implementering av policyer och bidra till ekonomisk utveckling.

Svante Andersson, professor

LNETN erbjuder 15 doktorandtjänster. Fyra av tjänsterna är placerade vid Högskolan i Halmstad.

  • Doktorandtjänst ett: Competing for legitimation
  • Dokotrandtjänst två: International growth in life sciences: the influence of new institutions and policies on the emergence of new product concepts
  • Doktorandtjänst tre: Legitimation process of new actors and new business-policy partnerships
  • Doktorandtjänst nio: Styles of representation of newness and change in creative industries

Läs annonsen och ansöklänk till annan webbplats

uppdaterad

2020-07-31

Kontakt

Dela