Projektbaserad master

Genom detta projekt utvecklar Högskolan i Halmstad en möjlighet för yrkesverksamma i företag och offentlig verksamhet att genomföra utvecklingsprojekt på sin arbetsplats och samtidigt förvärva fördjupad kompetens inom ämnesområdet för utvecklingsarbetet.

Syftet med projektet

Projektet avser att utveckla ett nytt utbildningsformat som skall ha potential att kunna tillämpas på Högskolans samtliga masterprogram. Det nya formatet förväntas göra utbildning på avancerad nivå mer lättillgänglig, särskilt för personer som är verksamma inom näringslivet.

Syftet med projektet är att bidra till en formell kompetenshöjning för studenten samt till grundläggande behörighet för framtida forskarstudier och en kompetensförstärking för företaget inom det aktuella området. En framgångsrik etablering av en projektbaserad master skulle dessutom bidra till en ökning av antalet samarbetsprojekt mellan Högskolan och företag och genom dessa skapa möjligheter till långsiktiga samarbeten som bygger på vetenskaplig förankring och näringslivsrelevans.

Tre forskningsmiljöer ansvarar idag för sådana masterprogram: Centrum för välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Informationsteknologi (ITE). Projektet har således ett högskoleövergripande perspektiv både avseende omfattning på projektets utvecklingsarbete och de mål som förväntas uppnås genom utvecklingsarbetet.

Projektet är ett utbildnings- och forskningsprojekt inom Hälsoinnovation.

Projektperiod:

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

  • Ensolution
  • Sensative
  • Carmona
  • Essity

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt