”Dans? Får jag lov?”

Implementering av kunskap om fysisk aktivitet i ett livsloppsperspektiv – deltagarbaserat aktionsprojekt

Syftet med projektet

Projektets första fas under 2017 syftade till att belysa hur fysisk aktivitet kan bidra till hälsa och en meningsfull vardag för barn och äldre för att i andra fas under 2018 genomföra gemensamma aktiviteter som inkluderar båda grupper: barn och äldre tillsammans. Projektet genomförs som aktionsforskning vilket bidrar till samverkan mellan barn och äldre. Forskning kring fysisk aktivitet och rörelse för barn och äldre personer sker ofta separat och inte utifrån gemensam utgångspunkt därför har forskare samlat in erfarenheter av fysisk aktivitet hos barn och äldre.

Projektledare är Kristina Ziegert, professor i omvårdnad, med dr.

Forskningsområde:

Anslagsgivare:

  • CVHI
  • Högskolan i Halmstad

Partner/samverkan:

Projektdeltagare:

uppdaterad

2021-01-07

Kontakt

Dela