Normkritisk design – barns delaktighet i vården

Syftet med studien är att undersöka hur normkritisk design kan användas för att kommunicera forskningsresultat till samhället.

uppdaterad

2021-01-07

Kontakt

Dela