Barns hälsa och livsstil

Avsikten är att utveckla ett tvärvetenskapligt forskningsområde som har ett holistiskt perspektiv på barns (0–19 års ålder) hälsa och livsstil. Övergripande syftar detta till att genom longitudinella studier fördjupa kunskapen om faktorer som påverkar barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt tillämpa denna kunskap genom utveckling och implementering av interventioner som på individ-, grupp- och samhällsnivå skapar förutsättningar för en hållbar uppväxt.

uppdaterad

2020-05-13

Kontakt

Dela