Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsmiljöer och forskargrupper

Klicka på bild eller text nedan för mer information om varje forskningsmiljö, område eller grupp.

CLKS bedriver forskning inom styrkeområdet utbildningsvetenskap samt kultur, språk och samhällsvetenskap.

Inriktningar:

 •  Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning
 • Studier av pedagogiska interventioner
 • Ämnesdidaktik och didaktik
 • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning
 • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
 • Forskning om digitala teknologier i utbildning

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad.

Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd. Forskningen sker i nära samverkan med berörda målgrupper och intressenter från organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Forskningsmiljön har fyra profilerade forskningsområden:

 • Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet
 • Hållbar uppväxt
 • Delaktighet i ett föränderligt samhälle
 • Framtidens vård och omsorg

RLAS bedriver interdisciplinär forskning inom exempelvis funktionella material, framtidens energiförsörjning, grön innovation, biomedicinska hälsoperspektiv och hållbar utveckling.

Forskningen har stor potential att skapa viktiga mervärden för samhället genom tekniska och naturvetenskapliga innovationer.

Forskningsområden inom RLAS:

 • Materialsystem
 • Energisystem
 • Biosystem
Sidan uppdaterad 2018-09-24