Forskning för innovation

Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad är fokuserat kring profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. De grundar sig i tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Robot med en digital skärm på bröstet som visar ett hjärta. Foto.

Organisation och ledning

Advisory Board

Advisory Board är under ombildning.

Ledningsråd

 • Stephen Hwang, rektor
 • Thorstein Rögnvaldsson, programchef
 • Pernilla Nilsson, prorektor
 • Anders Nelson, vicerektor
 • Max Lundberg, programkoordinator

Ledningsgrupp

 • Thorstein Rögnvaldsson, ordförande och programchef
 • Magnus Holmén, forskningsledare CIEL
 • Petra Svedberg, representant CVHI
 • Slawomir Nowaczyk, forskningsledare EIS
 • Jens Nygren, programchef Hälsoinnovation
 • Magnus Jonsson, programchef Smarta städer
 • Max Lundberg, programkoordinator
 • Christel Sjunnesson, forskningsstödskoordinator

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. I ett tioårigt avtal som löper till och med år 2021, ger stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Förtroendet vilar på tydliga mål, genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation.

Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation invigdes i april 2012.

KK-stiftelsenlänk till annan webbplats

uppdaterad

2020-09-01

Kontakt

Dela

Kontakt