Forskning för innovation

Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad är fokuserat kring profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. De grundar sig i tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Robot med en digital skärm på bröstet som visar ett hjärta. Foto.

Organisation och ledning

Advisory Board

Advisory Board är under ombildning.

Ledningsråd

 • Stephen Hwang, rektor
 • Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef
 • Anders Nelson, vicerektor
 • Max Lundberg, programkoordinator

Ledningsgrupp

 • Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef och ordförande
 • Magnus Holmén, forskningsledare CIEL
 • Claes Malmberg, forskningsledare CLKS
 • Andreas Ivarsson, forskningsledare CVHI
 • Slawomir Nowaczyk, forskningsledare EIS
 • Bengt-Göran Rosén, forskningsledare RLAS
 • Jens Nygren, programchef Hälsoinnovation
 • Magnus Jonsson, programchef Smarta städer och samhällen
 • Max Lundberg, programkoordinator
 • Christel Sjunnesson, forskningsstödskoordinator

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. I ett tioårigt avtal som löper till och med år 2021, ger stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Förtroendet vilar på tydliga mål, genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation.

Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation invigdes i april 2012.

KK-stiftelsen Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt