Vad är OneSearch?

I OneSearch söker du i det material som biblioteket har på sina hyllor och det vi erbjuder i elektronisk form, som e‑tidskrifter och e‑böcker. Vanligtvis görs din sökning i det material som är direkt tillgängligt, men du kan även välja att bredda din sökning till material som biblioteket inte har tillgång till i tryckt eller elektronisk form. Sådant material kan i stället beställas.

Mer om OneSearch

Mycket av materialet i OneSearch är sökbart i fulltext. Det betyder att dina sökord kan finnas var som helst i dokumentet. Om du får för många träffar kan du använda avgränsningarna till vänster om träfflistan för att begränsa ditt sökresultat.

Vill du göra mer avancerade sökningar kan du välja utökad sökning (advanced search) som bland annat ger möjlighet att söka i särskilda fält.

Vad finns inte i OneSearch?

En del material är inte sökbart i OneSearch. Det gäller både svenska och internationella databaser, t.ex. Artikelsök, EUR-lex, FAR Online, Libris, Rättsbanken och SveMed+. För att söka i dem får du använda respektive gränssnitt.

uppdaterad

2019-10-02

Kontakt

Dela

Kontakt