Grupprum och studieplatser

I biblioteket finns 8 bokningsbara grupprum, många studieplatser samt Hallandsrummet som även fungerar som tyst läsesal.