Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Feedback

För studenter

Information speciellt för dig som studerar

På denna sida har vi försökt samla information som du kan ha nytta av i dina studier. Den uppdateras kontinuerligt. Använd denna sida som ett avstamp för vidare information. Är det någon information eller länk som saknas, kontakta oss gärna med dina önskemål.

Låna

För att låna på Högskolebiblioteket behöver du ha ett lånekort. Alla som har giltig fotolegitimation och har fyllt 18 år kan ansöka om ett lånekort. Som låntagare är det bra om du känner till våra låneregler. Du kan administrera dina lån via ditt konto i katalogenlänk till annan webbplats. Om du studerar på Högskolan i Halmstad och har någon form av läshandikapp kan vi hjälpa dig låna talböckerlänk till annan webbplats.

Sökhjälp

Informationsdisken bemannas av en bibliotekarie som kan svara på alternativt hjälpa till med frågor om hur och var man kan söka olika typer av material.

Vad är en vetenskaplig artikel

Karolinska Institutets Bibliotek har skapat en guide med olika aspekter som utmärker en vetenskaplig artikellänk till annan webbplats.

Skriva referenser

När du skriver din uppsats är det viktigt att utforma dina referenser på korrekt sätt. Det finns också olika program som t.ex. EndNote som kan hjälpa dig med detta.

Helpdesk

Högskolan har en elektronisk helpdesklänk till annan webbplats. Via denna kommer du enklast i kontakt med IT-avdelningen samt övriga funktioner på Högskolan. Du kan också nå IT-avdelningen via Service Center.

Datorer & programvara

De flesta datorerna är uppkopplade till Internet samt ger tillgång till Office-paketet. Datorerna är inte bokningsbara. Inloggning görs med högskolans datoridentitet.

Programvara för nedladdning

Som student har du tillgång till olika program. Via Microsoft Imagine kan du ladda ner program från Microsoft, ej Office-program. Andra program du kan ladda ner är Mathematica och SPSS.

Kurslitteratur

Som regel köper biblioteket in 2 exemplar av all kurslitteratur som används på högskolan, varav ett ex. är till utlån och det andra endast får läsas i biblioteket, s.k. referensexemplar. Lånetiden är 14 dagar. En hel del kursböckerlänk till annan webbplats finns tillgängliga som e-böcker.

För distansstuderande

Läser du någon av Högskolan i Halmstads distansutbildningar har du rätt till service för distansstudenter.

När vi inte har boken

Har vi inte boken du eftersöker kan vi skaffa den åt dig. Vi kan göra ett s.k. fjärrlån alt. så kan du skicka in ett inköpsförslag.

Läs- och skrivsvårigheter

Om du studerar på Högskolan i Halmstad och har någon form av läshandikapp kan vi hjälpa dig att skaffa kurslitteratur som talböcker.

Publicera uppsats (DiVA)

Enligt ett rektorsbeslut skall samtliga godkända uppsatser för kandidatexamen, magisterexamen och yrkesexamen på grundnivå registreras i Högskolans publikationsdatabas DiVA i fulltext. Det finns nu ett webbformulär som fungerar som uppsatsmall för att skapa en korrekt pdf med formaterad startsida.

Arbeta hemifrån

Som student vid Högskolan i Halmstad kan du få tillgång till våra elektroniska resurser (e-tidskrifter, e-böcker, databaser mm.) även när du befinner dig utanför campus via vår proxy-server.

Trådlös uppkoppling (WiFi)

Studenter vid HH kan använda sig av det trådlösa nätverket Eduroam som finns över i princip hela campus.

Utskrifter & kopiering

Högskolan har ett gemensamt system för utskrifter och kopiering.

För att du skall kunna skriva ut eller kopiera måste du fylla på ditt studentkonto med pengar. Du kan fylla på ditt konto i bibliotekets reception eller hos Servicecenter.

Boka Grupprum

Förutom studieplatser på plan 1 & 2 har vi 8 grupprum på plan 3. Dessa bokas av dig på webben i upp till en vecka i förväg.

Ämnesguider

Ämnesguiderna är avsedda att ge en vägledning till de informationskällor som finns inom ett visst ämnesområde, i tryckt såväl som i elektronisk form.

Sidan uppdaterad 2019-02-08