Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Feedback

För lärare och forskare

På denna sida har vi försökt samla information som du kan ha nytta av i din roll som forskare eller lärare. Den uppdateras kontinuerligt. Använd denna sida som ett avstamp för vidare information. Är det någon information eller länk som saknas, kontakta oss gärna med dina önskemål.

Låna

För att låna på Högskolebiblioteket behöver du ha ett lånekort. Alla som har giltig fotolegitimation och har fyllt 18 år kan ansöka om ett lånekort. Som låntagare är det bra om du känner till våra låneregler. Du kan administrera dina lån via ditt konto i katalogenlänk till annan webbplats. Har du någon form av läshandikapp kan vi ge viss talboksservice.

Vi har inte boken

Har vi inte boken du eftersöker kan vi skaffa den åt dig kan vi göra ett s.k. fjärrlån alt. så kan du skicka in ett inköpsförslag.

Arbeta hemifrån

Som forskare/lärare vid Högskolan i Halmstad kan du få tillgång till våra elektroniska resurser (e-tidskrifter, e-böcker, databaser mm.) även när du befinner dig utanför campus via vår proxy-server.

Trådlös uppkoppling (WiFi)

På HH kan du använda sig av det trådlösa nätverket Eduroam som finns över i princip hela campus.

Sökhjälp

Informationsdisken bemannas av en bibliotekarie som kan svara på alternativt hjälpa till med frågor om hur och var man kan söka olika typer av material.

 

 Våra kurser

Biblioteket ger kurser både för personal och studenter.


Kontaktbibliotekarier

Vi har bibliotekarier som ansvarar för olika ämnesområden.

Kurslitteratur

Som regel köper biblioteket in 2 exemplar av all kurslitteratur som används på högskolan, varav ett ex. är till utlån och det andra endast får läsas i biblioteket, s.k. referensexemplar. Lånetiden är 14 dagar.

Skapa permanenta länkar i litteraturlistor

Skapa en permanent länk till en elektronisk artikel eller bok i din litteraturlista och försäkra dig om att studenter kan få tillgång till den både inom och utanför Högskolans nätverk.

Referenshantering

Det finns flera olika program som hjälper dig att samla in, sortera och använda referenser i olika stilar, t.ex. EndNote och Zotero. Kontakta Anna Nistorlänk till annan webbplats för hjälp med EndNote.

Publicera i (DiVA)

Enligt ett rektorsbeslut är det obligatoriskt att registrera sina forskningspublikationer i Högskolans publikationsdatabas.

Upphovsrätt

Behåll rätten att publicera dina publikationer i Högskolans publikationsdatabas. 

Sidan uppdaterad 2019-01-23