= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: z

  • zbMath

    European Mathematical Societys referensdatabas inom matematik med angränsande tillämpningar. Referenser från tidskrifter, konferensproceedings och böcker, med en årlig tillväxt på ca 60.000 dokument. OBS! Demo-access där endast tre träffar visas.

    Mer info