= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: W

 • Web of Science : Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

  Populär

  Bibliografiska referenser till artiklar i fler än 1.100 humanistiska tidskrifter samt relevanta poster ur andra tidskrifter. Innehåller referenser till artiklar inom humaniora i vid mening med startår 1986. Ämnen som språkvetenskap, konst, litteraturvetenskap, musik, klassiska studier, filosofi, massmedier, historia, religion finns representerade. Innehåller hänvisningar till såväl bok- som konstutställningsrecensioner. Man kan även göra s.k. citeringssökningar, d.v.s. söka efter hur ofta ett visst verk eller en författare har citerats. Citeringssökningar fungerar bakåt till 1800-talet.

  Mer info

 • Web of Science : Medline

  MEDLINE ® är the U.S. National Library of Medicine ® (NLM ®) främsta bibliografiska databas som täcker biomedicin och biovetenskap. Ämnen avgörande för biomedicinska praktiker, utbildare och forskare, till exempel bioteknik, folkhälsa, klinisk vård, och växt-och husdjursvetenskap. Omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, marinbiologi, och prekliniska vetenskaper. Du hittar referenser från tidskrifter, tidningar, tidskrifter och nyhetsbrev. (Från Web of Science)

  Mer info

 • Web of Science : Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

  Populär

  Mer info

 • Web of Science : Social Sciences Citation Index (SSCI)

  Populär

  Ämnestäckning: alla discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap inklusive ekonomi. Material från 1987 och framåt. Förutom att göra vanliga sökningar kan man få information om vilka arbeten en viss artikel citerar i sin referenslista samt hur många gånger en specifik artikel har citerats av andra artikelförfattare och i vilka artiklar.

  Mer info

 • Web of Science Core Collection

  Populär

  Innehåller databaserna ”Science Citation Index Expanded”, ”Social Science Citation Index” och ”Arts & Humanities Index”. Referenser och abstracts till fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. Möjlighet till ämnessökningar eller citeringssökningar, dvs. att söka hur ofta ett dokument eller en författare har citerats. Citeringssökningar från 1800-talet. Ämnessökningar: 1986-

  Mer info

 • Webopedia

  Ordlista för datorer och Internet.

  Mer info

 • WHOLIS

  Indexerar WHO´s publikationer från 1948 samt artiklar ur tidskrifter producerade av WHO från 1985.

  Mer info

 • Wiley Online Library

  Populär

  Plattformen innehåller c:a 2300 tidskrifter inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin, ekonomi samt samhälls- och beteendevetenskap.

  Mer info

 • Vitalis

  Vitterhetsakademiens katalog innehåller böcker, artiklar och konferensrapporter, Katalogens huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

  Mer info

 • WorldCat

  OCLC:s katalog över böcker och annat material i bibliotek världen över. WorldCat är en samkatalog skapad och upprätthållen av 9000 olika bibliotek. I WorldCat söker man bland fler än 1 000 000 000 titlar i över 10 000 bibliotekskataloger.

  Mer info