= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: P

 • PARLINE

  Databas med material om parlament, val, konstitutioner, politik m.m. (1992-).

  Mer info

 • Patentscope

  PATENTSCOPE Search is the FREE OF CHARGE search service provided by the World Intellectual Property Organization (WIPO) that allows you to access millions of patent documents, namely: • International Patent Applications under the PCT • Regional and national patent collections from 25 participating countries: ARIPO, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El salvador, EPO, Guatemala, Honduras, Israel, Mexico, Morocco, Nicaragua, Panama, Peru, Republic of Korea, Singapore, South Africa, Spain, Uruguay, Viet Nam

  Mer info

 • PEDro - Physiotherapy Evidence Database

  Innehåller både referenser till randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Även länkar till fulltext.

  Mer info

 • Project Gutenberg

  En mängd kända och viktiga texter fritt tillgängliga. Klassiska verk från början av århundradet, av författare som Shakespeare, Poe och Dante. I dag innehåller databasen över 6000 e-böcker. Du kan söka eller bläddra via författare eller titel.

  Mer info

 • Project Muse

  Vi prenumererar endast på en enskild tidskrift, Journal of Democracy via plattformen Project Muse. Till övriga tidskrifter finns endast referenser och oftast ett abstrakt.

  Mer info

 • Projekt Runeberg

  Projekt Runeberg innehåller en samling av digitala faksimilutgåvor. I dag uppgår databasen till över 596.000 bok- och tidningssidor från över 1100 titlar.

  Mer info

 • PsycInfo

  Populär

  Databasen innehåller ca 2.000.000 referenser till 1900 granskade tidskrifter på 24 olika språk, böcker och bokkapitel (på engelska) samt avhandlingar. De flesta posterna har abstracts. Dokumenten är indexerade med termer från Thesaurus of Psychological Index Terms. Databasen täcker psykologi i vid mening samt relaterade ämnen som psykiatri, management, undervisning och socialt arbete. Uppdateras varje vecka. 1872-

  Mer info

 • PubMed

  Databasen som produceras of National Library of Medicine täcker områdena allmän och klinisk medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Artiklar ur drygt 4 000 tidskrifter indexeras varav ca 550 inom omvårdnad och rehabilitering. Ca 21 milj. referenser från 1946 och framåt. Länkar till artiklar i fulltext. PubMed inkluderar MeSH-tesaurus samt tidskriftsbläddrare. Innehåller även ej indexerad bibliografisk information direkt från förlagen.

  Mer info