= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: O

 • OAIster

  OAIster är en samkatalog för miljontals poster som hämtats från olika öppna arkiv från hela världen med hjälp av Open Archives Initiative Protocol för metadata Harvesting (OAI-PMH). Omfattar OAIster mer än 25 miljoner poster från fler än 1.100 institutioner.

  Mer info

 • OpenAIRE

  Fri tillgång till publikationer och forskningsdata från EU-finansierade forskningsprojekt. OpenAIRE är ett nav för forskning inom EU. I OpenAire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i Europa. Syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

  Mer info

 • Oxford English Dictionary Online

  Populär

  OED Online innehåller den fullständiga texten till den andra utgåvans samtliga 20 volymer, som gavs ut för första gången 1989.

  Mer info

 • Oxford Journals

  Populär

  Fulltextdatabas som hämtar artiklar från c:a 170 tidskrifter. Sök på titel, bläddra alfabetiskt eller ämnesvis.

  Mer info

 • Oxford Reference Online

  Populär

  Fler än 200 av Oxford University Press referensböcker inom alla ämnesområden.

  Mer info