= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: I

 • IEEE Xplore

  Populär

  Innehåller alla IEEE:s och IEE:s (The Institution of Electrical Engineers) tidskrifter, konferensrapporter och standarder. Totalt finns c:a 1.000.000 dokument tillgängliga i fulltext. Index och abstracts tas från databasen INSPEC. Dessa organisationer räknas till världens ledande sammanslutningar av forskare inom elektronik- och datorområdet.

  Mer info

 • InCites: Journal Citation Reports (JCR)

  Populär

  Om du vill bedöma en viss tidskrifts impact är JCR förmodligen den mest prominenta databasen. Förutom tidskrifters impact factor kan du se citeringsfrekvens, storlek och utgivare inom fler än 200 ämnesdiscipliner. All data utgår ifrån innehållet i Science Citation Index fråm Thomson Reuters.

  Mer info

 • Ingenta Connect

  Databasen (som har införlivat UnCover) innehåller referenser och abstracts till över 15 milj. artiklar från över 28.000 tidskrifter.

  Mer info

 • Institut Nicod Electronic Archive

  Mer info

 • International Monetary Fund Publications

  Du kan använda deras sökgränssnitt elller välja att bläddra via titel, författare eller ämne.

  Mer info

 • Internet movie database

  IMDb är en av de största och mest heltäckande filmdatabaserna på Internet. Ger information om filmer, tv-program, datorspel etc. från hela världen. Innehåller även uppgifter om skådespelare, regissörer, filmarbetare och filmbolag.

  Mer info

 • ISO Standards catalogue

  There are three ways to find the standard you are looking for: -You can browse by ICS (International Classification for Standards). ICS is a way of classifying standards into fields such as electrical engineering or paper technology. -You can browse by TC (technical committees). ISO standards are developed by experts from TCs focusing on all kinds of different subjects from screw threads to shipping technology. By clicking on the TC you can see all the standards published by this group of experts. -You can search the standards catalogue using a key word or the number of the standard (all ISO standards are numbered) for example ‘quality management’ or ‘9001’ to find ISO 9001.

  Mer info