= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: G

 • Gale Virtual Reference Library

  Populär

  Via Gale Virtual Reference Library går det att söka direkt i 34 välrenommerade internationella referensverk inom olika ämnesområden.

  Mer info

 • Georegister

  Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.

  Mer info

 • GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotekskatalog)

  Databas över idrottslitteratur samt områden som medicin, folkhälsa, psykologi och pedagogik. Databasen innehåller hänvisningar till böcker, artiklar, audiovisuellt material, bokkapitel, konferensmaterial, pressklipp, examensarbeten från olika högskolor och universitet samt forskningsrapporter.

  Mer info

 • Global Grant

  Populär

  Stipendiedatabasen GlobalGrant innehåller information om mer än 15.000 olika stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. Den ger dig den information du behöver som namn, adress och villkor för din ansökan samt telefonnummer och i förekommande fall webbadress.

  Mer info

 • Global Health Observatory

  Information om global hälsa.

  Mer info

 • Google Books

  Sök i bokens fulltext, hitta det som intresserar dig och få reda på var du kan få tag i boken. En del böcker finns tillgängliga i fulltext, för en del ges utdrag och för andra endast bibliografisk information.

  Mer info

 • Google Patent Search

  Google Patents covers the entire collection of issued patents and millions of patent application made available by the USPTO-from patents issued in the 1790s through those most recently issued in the past few months. All documents available through Google Patents originate from the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Patent Office (EPO), and the World Intellectual Property Organization (WIPO).

  Mer info

 • Google Scholar

  Litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

  Mer info