= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: F

 • FAR Online

  FAR SRS är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige.Databasen innehåller publikationer i fulltext, bl. a. FAR:s Samlingsvolym, Revision; en praktisk beskrivning, Börs- och värdepapper, Skatte- och taxeringsförfattningar, Redovisningslagstiftning, Internationell redovisningsstandard IFRS/IAS samt tidskrifterna Balans (1975-), Skattenytt (1986-) och Nyhetsbrevet FAR SRS INFO (1994-) liksom Skatteverkets rättfallssamling (1997-).

  Mer info

 • FASS

  På FASS.se finns aktuell information om samtliga Sveriges godkända läkemedel. Förutom läkemedelsinformation finns det patientinformation, information om patientorganisationer, en läkarbok m.m. FASS.se består av tre delar: en portal för allmänheten, en för förskrivare och en för djur.

  Mer info

 • Folke Bernadottesamlingarna (FBS)

  Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. Den första insatsen kan spåras till år 1849. Folke Bernadottesamlingarna (FBS) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.

  Mer info

 • FPO : IP Research & Communities (Free patents online, Freepatentsonline)

  Söksystem för patent.

  Mer info

 • FreeBooks4Doctors

  Innehåller över 600 e-böcker i fulltext. Du kan söka böcker genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info

 • FreeMedicalJournals.com

  Innehåller över 1340 e-tidskrifter i fulltext. Du kan söka tidskrifter genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info