= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: E

 • E-nav

  Populär

  E-nav är en webbtjänst som ger tillgång till av högskolan utvalda standarder i fulltext. För att se vilka standarder Högskolan i Halmstad har tillgång till markerar man ”Mina standarder” vid sökrutan och söker. Kontakta biblioteket med önskemål om att tillgängliggöra ytterligare standarder i e-nav.

  Mer info

 • Ebook Central / Ebrary

  Populär

  Innehåller över 80 000 e-böcker i fulltext från många olika förlag. Databasen täcker ett brett ämnesområde, t.ex. samhällsvetenskap, humaniora, datateknik, teknik, pedagogik.

  Mer info

 • Eddifah

  Databasen är under uppbyggnad. Syftet är ytterst att göra det möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivförteckningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv.

  Mer info

 • Emerald

  Populär

  Artiklar från c:a 240 tidskrifter från MCB University Press inom främst företagsekonomi, marknadsföring och informationsvetenskap. Även några tekniska tidskrifter. Merparten är tillgängligt i fulltext från 1994. Abstracts från 1989.

  Mer info

 • ERIC (Educational Resources Information Center)

  Över 1 miljon abstracts till tidskriftsartiklar och andra dokument inom pedagogik och utbildning. Databasen är den ledande i världen på området.

  Mer info

 • ERIC (Educational Resources Information Center)

  Över 1 miljon abstracts till tidskriftsartiklar och andra dokument inom pedagogik och utbildning. Databasen är den ledande i världen på området.

  Mer info

 • Espacenet : patent search

  Espacenet offers free access to more than 80 million patent documents worldwide, containing information about inventions and technical developments from 1836 to today.

  Mer info

 • EUR-Lex

  Juridiskt material i EG/EU. Databasen innehåller referenser eller fulltext av lagstiftning, förarbeten, EG-domar mm. Ny lagstiftning förs först in som referens och kompletteras senare med den fullständiga texten. Äldre, ej gällande material, finns endast kvar som referens.

  Mer info

 • Eurostat

  EU-statistik Themes: Key EU policies indicators General statistics (inkl. regionalstatistik) Economy and finance Population and social conditions Industry, trade and services Agriculture and fisheries External trade Transport Environment and energy Science and technology

  Mer info