= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: C

 • Cambridge Dictionaries Online

  Sju olika lexikon är sökbara: Cambridge Advanced Lerner´s Dictionary; Cambridge Dictionary of American English; Cambridge International of Idioms; Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs; Cambridge Klett Compact, French-English; Cambridge Klett Compact, Spanish-English.

  Mer info

 • CERN Document Server

  Över 900.000 bibliografiska poster, inklusive 320.000 dokument i fulltext, av intresse för forskare och studenter inom partikelfysik och relaterade områden. Omfattar förhandstryck, artiklar, böcker, tidskrifter, fotografier och mycket mer.

  Mer info

 • CIAO, Columbia International Affairs Online

  Populär

  Columbia International Affairs Online, CIAO, är en informationsresurs för internationella relationer / internationell politik. Den räknas som den mest heltäckande databasen för teori och forskning inom internationella relationer. Innehållet är till största delen i fulltext men till vissa resurser ges endast sammanfattningar. C:a 90 institutioner bidrar med innehållet till CIAO. Innehållet utgörs av bland annat forskningsrapporter, konferensrapporter, böcker, tidskrifter och annat material från 1991 och framåt.

  Mer info

 • Cinahl (Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature)

  Populär

  CINAHL provides indexing for nearly 3,000 journals from the fields of nursing and allied health. The database contains more than 2.2 million records dating back to 1981.

  Mer info

 • Cision Wire

  Årsredovisiningar, bokslutsrapporter. pressmeddelanden och annan företagsinformation. Finns även i dansk, norsk, finsk, tysk och engelsk version.

  Mer info

 • ClinicalTrials

  ClinicalTrials är ett register över kliniska prövningar från ca 175 länder.

  Mer info

 • Cochrane Library

  Populär

  Cochrane Library består av ett antal databaser inom evidensbaserad omvårdnad och medicin. Fulltextdatabasen The Cochrane Database of Systematic Reviews innehåller systematiska översikter över randomiserade kontrollerade kliniska prövningar samt kontrollerade kliniska studier och behandlingsresultat inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Detta är primärt en referensdatabas även om visst material finns i fulltext.

  Mer info

 • CogPrints (Cognitive Sciences Eprint Archive)

  Mer info

 • Collection of Computer Science Bibliographies

  Innehåller över 1 miljon referenser till artiklar, tekniska rapporter, konferensbidrag, bibliografier m.m. inom det datavetenskapliga området. Vissa referenser är länkade till fulltext.

  Mer info

 • Compendex

  Populär

  Databasen innehåller referenser och abstracts till publikationer inom områden såsom; allmän ingenjörsvetenskap, teknisk fysik, elektronik- och datorteknik, maskinteknik, kemiteknik, miljöteknik, rymdteknik, marinteknik, gruvteknik m.m.

  Mer info

 • Conference Proceedings Citation Index: Science

  Ämnestäckning: alla discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap, även ekonomi. Material från 1987 och framåt. Förutom att göra vanliga sökningar kan man få information om vilka arbeten en viss artikel citerar i sin referenslista samt hur många gånger en specifik artikel har citerats av andra artikelförfattare och i vilka artiklar.

  Mer info

 • Conference Proceedings Citation Index: Social Science & Humanities

  Ämnestäckning: alla discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap, även ekonomi. Material från 1987 och framåt. Förutom att göra vanliga sökningar kan man få information om vilka arbeten en viss artikel citerar i sin referenslista samt hur många gånger en specifik artikel har citerats av andra artikelförfattare och i vilka artiklar.

  Mer info