= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: B

 • Bibliografi over Dansk kunst

  ”Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri.”

  Mer info

 • Bibliography of the History of Art (BHA)

  Innehåller äver Bibliography of the History of Art (BHA)

  Mer info

 • Bibliotek.dk

  Samkatalog för de danska offentliga biblioteken. Databasen innehåller över 9.000.000 poster. Över 650 bibliotek har sitt bestånd sökbart i databasen.

  Mer info

 • Bibsys

  Nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. Norges motsvarighet till Libris. Från BIBSYS kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i Norge, Nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

  Mer info

 • Bolagsfakta

  Information om svenska bolag och organisationer. Innehåller finansiell information såsom t.ex. årsredovisningar, delårsrapporter, pressreleaser.

  Mer info

 • British Library Public Catalogue

  Ett av världens största bibliotek. The British Library Public Catalogue (BLPC) är ett webgränssnitt till British Library´s huvudsakliga kataloger. Katalogerna är uppdelade efter material som endast är tillgängligt via läsesalar och material tillgängligt för fjärrlån. Du kan välja att söka i en katalog eller samtliga kataloger.

  Mer info

 • ByggDok

  Material med inriktning på bygg. Fritt tillgänglig. Uppdateras ej. I "BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006", finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.

  Mer info

 • Bygghandlingar 90

  Populär

  Tillgång till Bygghandlingar 90 sker via databasen e-nav. Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar. Här finns själva handböckerna i pdf format (med länkad innehållsförteckning och sök) men också ritningsexempel, mallar och inställningsfiler till Autocad och färginställningar till Adobe.

  Mer info