= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: A

 • ABI/Inform Global ABI Inform Global

  Populär

  Artikeldatabas inom främst företagsekonomi och angränsande samhällsvetenskap, informatik. Ämnesfokus ligger på alla aspekter av företagsekonomi. Databasen omfattar c:a 3700 tidskrifter varav c:a 2 700 är tillgängliga i fulltext. 2 400 vetenskapliga tidskrifter. Innehåller också veckotidningar, affärs- och datatidskrifter och dagstidningar såväl som amerikanska doktorsavhandlingar och en hel del företagsinformation.

  Mer info

 • Academic Search Elite

  Populär

  Databasen innehåller 1834 tidskrifter i fulltext samt referenser och abstract till artiklar i 3232 tidskrifter. Mer än hälften av tidskrifterna är fackgranskade.

  Mer info

 • ACM Digital Library

  Populär

  ACM Digital Library ger tillgång till bibliografiska referenser, abstracts och fulltextartiklar inom informationsteknologi och programmering. Databasen innehåller fulltext av alla ACM:s tidskrifter, nyhetsbrev och konferenser från och med 1947, samt ett antal övriga publikationer från relaterade organisationer. Dessutom finns ACM Online Guide to Computing Literature med över 1 miljon referenser till bibliografiskt material. Alla dokument klassificeras enligt ACM Computing Classification Scheme (CCS).

  Mer info

 • AfricaLit Plus

  Nordiska Afrikainstitutets katalog innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, bokkapitel, officiella handlingar etc.

  Mer info

 • AGRICOLA (AGRICultural Online Access)

  Databasen innehåller mer än 3.000.000 referenser till tidskriftsartiklar, böcker, kapitel ur böcker, konferensrapporter, tekniska rapporter, serier m.m. Innehåller främst poster från 1970 och framåt, men här finns även en del äldre material, t. ex. referenser till tryckt material från 1600-talet. En hel del länkar till fulltextmaterial finns.Täcker in alla större ämnen inom lantbruksområdet.

  Mer info

 • Alex Catalogue of Electronic Texts

  Innehåller amerikansk och engelsk litteratur samt västerländsk filosofi i e-boksformat. Totalt ca 650 titlar. Nedladdningsbara i pdf-format samt som Newton Paperback, PalmPilot och Rocket eBook.

  Mer info

 • Arbline

  Specialiserad databas på arbetslivsfrågor. Arbline är Arbetslivsbibliotekets avslutade katalog och databas inom arbetsliv och arbetsmiljö. Den innehåller referenser till böcker, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar etc. Arbline täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom området från 1980-talet till och med 2006. Databasen är en deldatabas i LIBRIS.

  Mer info

 • Artikelsök

  Populär

  Svensk artikeldatabas. Mer än 1.300.000 referenser till ca 15 svenska dagstidningar och 550 svenska tidskrifter. Årsböcker är indexerade fram till 1997. Referenser till recensioner av litteratur, film, teater och konstutställningar. Via avtal finns det ibland länk till fulltext. Databasen uppdateras dagligen.

  Mer info

 • Artikelsök 2.0

  Populär

  Detta är det nya gränsnittet för Artikelsök! Svensk artikeldatabas. Mer än 1.300.000 referenser till ca 15 svenska dagstidningar och 550 svenska tidskrifter. Årsböcker är indexerade fram till 1997. Referenser till recensioner av litteratur, film, teater och konstutställningar. Via avtal finns det ibland länk till fulltext. Databasen uppdateras dagligen.

  Mer info

 • ArXiv.org

  E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • ATLA Religion Database

  Populär

  ”ATLA Religion Database contains more than 1.4 million bibliographic records covering the research literature of religion in over 60 languages. It includes more than 488,000 article citations from more than 1,500 journals (506 currently indexed), more than 215,000 essay citations from over 15,700 multi-author works, more than 446,000 book review citations, and a growing number of multimedia citations. Most coverage spans from 1949 to the present, while an ambitious retrospective indexing project provides citations of select titles back to their original publication date. This database is an essential resource for researchers and students in theology as well as in social sciences, history, and humanities.”

  Mer info