= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Matematik/Fysik/Kemi

 • ArXiv.org

  E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • Compendex

  Populär

  Databasen innehåller referenser och abstracts till publikationer inom områden såsom; allmän ingenjörsvetenskap, teknisk fysik, elektronik- och datorteknik, maskinteknik, kemiteknik, miljöteknik, rymdteknik, marinteknik, gruvteknik m.m.

  Mer info

 • Ebook Central / Ebrary

  Populär

  Innehåller över 80 000 e-böcker i fulltext från många olika förlag. Databasen täcker ett brett ämnesområde, t.ex. samhällsvetenskap, humaniora, datateknik, teknik, pedagogik.

  Mer info

 • Google Scholar

  Litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

  Mer info

 • MathWorld

  Fri nätresurs som täcker matematikens huvudområden och underdiscipliner, med bl.a. formelsamlingar.

  Mer info

 • Web of Science : Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

  Populär

  Mer info