= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Konstvetenskap

 • Artikelsök

  Populär

  Svensk artikeldatabas. Mer än 1.300.000 referenser till ca 15 svenska dagstidningar och 550 svenska tidskrifter. Årsböcker är indexerade fram till 1997. Referenser till recensioner av litteratur, film, teater och konstutställningar. Via avtal finns det ibland länk till fulltext. Databasen uppdateras dagligen.

  Mer info

 • Bibliografi over Dansk kunst

  ”Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri.”

  Mer info

 • Bibliography of the History of Art (BHA)

  Innehåller äver Bibliography of the History of Art (BHA)

  Mer info

 • Google Scholar

  Litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

  Mer info

 • Libris

  Söker i Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. Totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. Går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • Norsk kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB)

  ”Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt) Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse.”

  Mer info

 • Svensk konstvetenskaplig bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, monografier och samlingsverk och recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. Enstaka poster registreras dock. 1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.

  Mer info

 • Web of Science : Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

  Populär

  Bibliografiska referenser till artiklar i fler än 1.100 humanistiska tidskrifter samt relevanta poster ur andra tidskrifter. Innehåller referenser till artiklar inom humaniora i vid mening med startår 1986. Ämnen som språkvetenskap, konst, litteraturvetenskap, musik, klassiska studier, filosofi, massmedier, historia, religion finns representerade. Innehåller hänvisningar till såväl bok- som konstutställningsrecensioner. Man kan även göra s.k. citeringssökningar, d.v.s. söka efter hur ofta ett visst verk eller en författare har citerats. Citeringssökningar fungerar bakåt till 1800-talet.

  Mer info

 • Vitalis

  Vitterhetsakademiens katalog innehåller böcker, artiklar och konferensrapporter, Katalogens huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

  Mer info