= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Idrottsvetenskap/Idrottsmedicin

 • Academic Search Elite

  Populär

  Databasen innehåller 1834 tidskrifter i fulltext samt referenser och abstract till artiklar i 3232 tidskrifter. Mer än hälften av tidskrifterna är fackgranskade.

  Mer info

 • Cinahl (Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature)

  Populär

  CINAHL provides indexing for nearly 3,000 journals from the fields of nursing and allied health. The database contains more than 2.2 million records dating back to 1981.

  Mer info

 • ERIC (Educational Resources Information Center)

  Över 1 miljon abstracts till tidskriftsartiklar och andra dokument inom pedagogik och utbildning. Databasen är den ledande i världen på området.

  Mer info

 • GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotekskatalog)

  Databas över idrottslitteratur samt områden som medicin, folkhälsa, psykologi och pedagogik. Databasen innehåller hänvisningar till böcker, artiklar, audiovisuellt material, bokkapitel, konferensmaterial, pressklipp, examensarbeten från olika högskolor och universitet samt forskningsrapporter.

  Mer info

 • Libris

  Söker i Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. Totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. Går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • NCBI databases

  Sökning i olika databaser vid amerikanska National Center for Biotechnology Information

  Mer info

 • PsycInfo

  Populär

  Databasen innehåller ca 2.000.000 referenser till 1900 granskade tidskrifter på 24 olika språk, böcker och bokkapitel (på engelska) samt avhandlingar. De flesta posterna har abstracts. Dokumenten är indexerade med termer från Thesaurus of Psychological Index Terms. Databasen täcker psykologi i vid mening samt relaterade ämnen som psykiatri, management, undervisning och socialt arbete. Uppdateras varje vecka. 1872-

  Mer info

 • PubMed

  Databasen som produceras of National Library of Medicine täcker områdena allmän och klinisk medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Artiklar ur drygt 4 000 tidskrifter indexeras varav ca 550 inom omvårdnad och rehabilitering. Ca 21 milj. referenser från 1946 och framåt. Länkar till artiklar i fulltext. PubMed inkluderar MeSH-tesaurus samt tidskriftsbläddrare. Innehåller även ej indexerad bibliografisk information direkt från förlagen.

  Mer info

 • SportDiscus

  Populär

  SPORTDiscus offers bibliographic coverage of sport, fitness and related disciplines. This database contains more than 750,000 records with journal and monograph coverage going back to 1800; over 20,000 dissertations and theses and reference to articles in 60 different languages.

  Mer info

 • Sportline

  Databas från biblioteket vid Institut for Idræt vid Köpenhamns universitet. Sökes som deldatabas i Rex. Databasen innehåller ca 210.000 referenser, både till bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar och kapitel ur böcker. Språk: danska, engelska, tyska, svenska m.m.

  Mer info

 • SveMed+

  ”SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Nästan hälften av de löpande tidskrifterna är expertgranskade. Länkar till fulltext förekommer.” Databasen är indexerad med MeSH-termer på både svenska och engelska.

  Mer info