= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Utrikespolitiska institutet

  • Landguiden/Länder i fickformat

    Populär

    Fakta om alla världens länder. Man kan läsa om ett land och/eller jämföra länder och världsdelar från olika geografiska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella fakta. Även en del statistik och kartor. Sammanställd av Utrikespolitiska Institutet och bygger delvis på ”Länder i fickformat” men innehåller mycket mer information. Avdelningen Internationella organisationer bygger på uppdaterad information från skriftserien Organisationer i fickformat.

    Mer info