= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Uppsala Universitet

  • DiVA

    DiVA (Digitala vetenskapliga Arkivet) är Högskolan i Halmstads publikationsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer samt studentuppsatser.

    Mer info