= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: The Project Gutenberg Literary Archive Foundation

  • Project Gutenberg

    En mängd kända och viktiga texter fritt tillgängliga. Klassiska verk från början av århundradet, av författare som Shakespeare, Poe och Dante. I dag innehåller databasen över 6000 e-böcker. Du kan söka eller bläddra via författare eller titel.

    Mer info