= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: The National Agricultural Library (USA)

  • AGRICOLA (AGRICultural Online Access)

    Databasen innehåller mer än 3.000.000 referenser till tidskriftsartiklar, böcker, kapitel ur böcker, konferensrapporter, tekniska rapporter, serier m.m. Innehåller främst poster från 1970 och framåt, men här finns även en del äldre material, t. ex. referenser till tryckt material från 1600-talet. En hel del länkar till fulltextmaterial finns.Täcker in alla större ämnen inom lantbruksområdet.

    Mer info