= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: The Inter-Parliamentary Union (IPU)

  • PARLINE

    Databas med material om parlament, val, konstitutioner, politik m.m. (1992-).

    Mer info