= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: The European Organisation for Nuclear Research (CERN)

  • CERN Document Server

    Över 900.000 bibliografiska poster, inklusive 320.000 dokument i fulltext, av intresse för forskare och studenter inom partikelfysik och relaterade områden. Omfattar förhandstryck, artiklar, böcker, tidskrifter, fotografier och mycket mer.

    Mer info