= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Taylor and Francis Group

  • Taylor and Francis Online

    Populär

    Taylor & Francis Online innehåller tidskrifter i fulltext från förlaget Taylor & Francis inom humaniora och samhällsvetenskap. Du kommer åt abstrakt för samtliga artiklar och fulltexten för prenumererade tidskrifter, över 1500 titlar, från 1997- och framåt. Förutom under namnet Taylor & Francis publiceras även tidskrifter inom Taylor & Francis Group under namnen CRC Press, Garland Science, Psychology Press och Routledge.

    Mer info