= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Svenska-datatermgruppen

  • Svenska datatermgruppen

    Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

    Mer info