= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Statens ljud- och bildarkiv

  • Svensk mediedatabas

    Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du bl. a.: - tv-program sända i SVT från och med juli 1978 och TV4 från och med november 1990 - tv-program sända från Sverige via satellit eller via det digitala marknätet - radioprogram sända i Sveriges riksradio från och med 1987 - cd-skivor, grammofonskivor och ljudkassetter - 78-varvsskivor - filmer och videofilmer - multimedier. Folkmusik är en katalog över 2298 folkmusikinspelningar.

    Mer info