= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Stanford University Libraries

  • Highwire Press

    Referens- och fulltextdatabas. Fri tillgång till ca 980 000 artiklar i fulltext från ca 880 vetenskapliga tidskrifter. Vetenskaplig information inom medicin, samhällsvetenskap, fysik, biologi m.m.

    Mer info