= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Springer

 • Lecture Notes in Computer Science

  Populär

  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) är en serie böcker i datavetenskap som har publicerats av Springer Science + Business Media (tidigare Springer-Verlag) sedan 1973. LNCS redovisar forskningsresultat i datavetenskap, särskilt i form av förfaranden, post-förfaranden och böcker. Allt oftare ingår självstudier, state-of-the-art undersökningar och "hot topics". LNCS är bland de största serierna inom konferensbidrag på ämnet datavetenskap, tillsammans med ACM, IEEE och USENIX. (Källa: Wikipedia)

  Mer info

 • SpringerLINK

  Populär

  Innehåller över 1000 tidskrifter i fulltext och täcker flertalet ämnesområden. Tidskrifterna inkluderar de som tidigare förmedlades av databasen Kluwer.

  Mer info