= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Social Science Research Network (SSRN)

  • Social Science Research Network, SSRN

    Forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. De flesta dokument finns att hämta som fulltext.  Databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

    Mer info