= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Riksarkivet

 • Eddifah

  Databasen är under uppbyggnad. Syftet är ytterst att göra det möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivförteckningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv.

  Mer info

 • NAD (Nationell Arkivdatabas)

  Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, vilka i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige.

  Mer info

 • Riksarkivets biblioteksportal

  Gemensam bibliotekskatalog för biblioteken vid Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven i Sverige. Samlingarnas tyngdpunkt i biblioteken vid Statens arkiv ligger huvudsakligen inom ämnesområdena historia, lokalhistoria, förvaltning, biografi och släktforskning. Riksarkivet och Krigsarkivet har unika samlingar inom sina specialområden arkivlitteratur, krigsväsen och svenskt militärt tryck. Bibliotekskatalogen har en gemensam sökfunktion för alla arkivbiblioteken och en sökfunktion för respektive bibliotek.

  Mer info

 • SVAR - Svensk arkivinformation

  Digitaliserat/inskannat svenskt arkivmaterial, t.ex. kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.

  Mer info