= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Regionbibliotek Halland

  • Halland i litteraturen (Hallandsbibliografin)

    I hallandsbibliografin ”Halland i litteraturen” förtecknas böcker, artiklar, bokkapitel, småtryck m.m. om Halland. I oktober 2006, när bibliografin blev tillgänglig, fanns ca 7 000 dokument i databasen. Hallandsbibliografin uppdateras kontinuerligt. Retroaktivt läggs äldre material från de tryckta hallandsbibliografierna in. i Januari 2012 finns 12 900 poster i bibliografin.

    Mer info