= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

  • Bibsys

    Nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. Norges motsvarighet till Libris. Från BIBSYS kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i Norge, Nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

    Mer info