= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Legimus

  • Legimus (Talboks- och punktskriftsbiblioteket - TPB)

    Legimus har ersatt den gamla katalogen som myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB hade. Myndigheten heter numera MTM. TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM:s katalog, där du kan söka och låna anpassade böcker heter Legimus.

    Mer info