= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Kungliga biblioteket

 • Arbline

  Specialiserad databas på arbetslivsfrågor. Arbline är Arbetslivsbibliotekets avslutade katalog och databas inom arbetsliv och arbetsmiljö. Den innehåller referenser till böcker, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar etc. Arbline täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom området från 1980-talet till och med 2006. Databasen är en deldatabas i LIBRIS.

  Mer info

 • KVINNSAM

  KVINNSAM är en del av den totala Libris-databasen. KVINNSAM är en tvärvetenskaplig referensdatabas med svensk och utländsk genusvetenskaplig litteratur ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. KVINNSAM innehåller c:a 100.000 referenser.

  Mer info

 • Libris

  Söker i Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. Totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. Går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • Sondera

  I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas SMDB.

  Mer info

 • Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17)

  Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar, och innehåller för närvarande ca 50.000 titlar.

  Mer info

 • Svensk folkbildningsbibliografi

  Den retrospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker.

  Mer info

 • Svensk historisk bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk historisk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och samlingsverk, recensioner av böcker som ingår i bibliografin. Titlar publicerade 1994 och senare bevakas löpande; dessutom sker för närvarande en systematisk registrering av titlar från perioden 1977-1993. Här finns en förteckning över de tidskrifter och årsböcker som regelbundet indexeras av bibliografin.

  Mer info

 • Svensk konstvetenskaplig bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, monografier och samlingsverk och recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. Enstaka poster registreras dock. 1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.

  Mer info

 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och samlingsverk, tidskriftsartiklar, artiklar i samlingsverk, årsböcker och recensioner.

  Mer info

 • Svensk musikhistorisk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter samt dokument på Internet.

  Mer info

 • Svenskamerikansk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till publikationer på svenska publicerade i Förenta Staterna eller Kanada. Den refererar även till publikationer utgivna i Sverige som behandlar svenskamerikanska frågor.

  Mer info

 • SwePub

  SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser, Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

  Mer info

 • Uppsök

  Uppsatser från bl a: Blekinge Tekniska Högskola; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;Högskolan Dalarna; Luleå tekniska universitet; Lunds universitet; Stockholms universitet; Södertörns högskola; Umeå universitet; Uppsala universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet. Man kan söka bland A- och B-uppsatser eller C-D-uppsatser och examensarbeten.

  Mer info

 • Äldre svensktryck - Collijn, SB17 och Svenskt offentligt tryck (SOT)

  Svensk bibliografi, 1600-talet (Collijn) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6000 titlar.

  Mer info