= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Kompass Sverige AB

  • Kompass

    Innehåller information om 1,8 miljoner företag, 3,5 miljoner befattningshavare och över 700.000 varumärkesnamn och agenturer världen över. Eget klassifikationssystem innehållande c:a 50.000 rubriker över varor och tjänster, översatt till c:a 40 språk.

    Mer info