= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Karolinska institutet

  • SveMed+

    ”SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Nästan hälften av de löpande tidskrifterna är expertgranskade. Länkar till fulltext förekommer.” Databasen är indexerad med MeSH-termer på både svenska och engelska.

    Mer info

  • Svensk medicinalhistorisk bibliografi

    Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen.

    Mer info