= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Johns Hopkins University Press

  • Project Muse

    Vi prenumererar endast på en enskild tidskrift, Journal of Democracy via plattformen Project Muse. Till övriga tidskrifter finns endast referenser och oftast ett abstrakt.

    Mer info